report search
پارسی خوان

روغن های سمی گربه

روغن های سمی برای گربه  این روغن ها را میدانیم که شامل فنول باشند و برای گربه ها ضرر دارند: روغنِ گیاهِ وینترگرینروغن نعنای تندروغنِ مرکبات (شامل لیمو هم میشود)روغن درختِ چای    روغن ...

روغن های سمی برای گربه 

این روغن ها را میدانیم که شامل فنول باشند و برای گربه ها ضرر دارند:

روغنِ گیاهِ وینترگرین
روغن نعنای تند
روغنِ مرکبات (شامل لیمو هم میشود)
روغن درختِ چای    
روغن کاج
روغن اکالیپتوس    
روغن دارچین
روغن پونه
روغن میخک
هرچه غلظت این روغن ها بیشتر باشد، احتمال خطرش برای گربه شما بیشتر است. اگر گربه تان اتفاقی، مقداری از این روغن های گیاهی خورد، سریعا نزد یک دامپزشک ببریدش.


برچسب ها:

روغن

-

گربه

-

های

-

ها

-

روغن های

-

این روغن

-

های سمی

-

روغن ها

-

برای گربه

-

روغن های سمی

-

مشاهده منبع