report search
پارسی خوان

هیدروسول برای گربه

هیدروسول برای گربه  از هیدروسول ها معمولا به عنوان جایگزینی طبیعی و بی ضرر برای روغن های گیاهی استفاده میشود. که به اسم "آب گل" شناخته میشوند. از غلظتِ کمتری نسبت به روغن ...

هیدروسول برای گربه 

از هیدروسول ها معمولا به عنوان جایگزینی طبیعی و بی ضرر برای روغن های گیاهی استفاده میشود. که به اسم "آب گل" شناخته میشوند. از غلظتِ کمتری نسبت به روغن ها برخورداند و در واقع آبِ باقی مانده از تقطیر و عرق گیریِ گل و گیاه ها است.
در حالی که هیدروسول ها، برای استفاده روی پوست انسان، بی ضرر است (چون نیاز به رقیق کردن ندارد) با این حال برای بعضی گربه ها و حیوانات خانگی خطرناک است.چراکه آب میتواند مقداری از رسوباتِ سمی گیاه را در خود نگه دارد و اگر خورده شوند یا حتی استشمام شود میتوند برای گربه مضر باشد.


برچسب ها:

هیدروسول

-

ها

-

گربه

-

هیدروسول برای

-

بی ضرر

-

برای گربه

-

مشاهده منبع