report search
پارسی خوان

رژیم غذایی گربه

رژیم غذایی گربه های مسن  گربه ها در پیری غذای خاصی نیاز ندارند ولی حساسیت آنها به کیفیت غذا، از جوانترهایشان بیشتر است. پس در تهیه ی غذای آنها باید توجه بیشتری بکنید: سعی ...

رژیم غذایی گربه های مسن 

گربه ها در پیری غذای خاصی نیاز ندارند ولی حساسیت آنها به کیفیت غذا، از جوانترهایشان بیشتر است. پس در تهیه ی غذای آنها باید توجه بیشتری بکنید:

سعی کنید تا جایی که می توانید غذای با کیفیت تری برای آنها تهیه کنید. و کیفیت بیشتر برای گربه ها یعنی مقدار بیشتری پروتئین و مقدار متوسطی چربی و خیلی کم کربوهیدرات.
غذای تر (خیس) برای گربه های بزرگتر مناسب تر است. این البته برای همه گربه ها صادق است ولی در بزرگترها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مقدار غذای دریافتی گربه را با توجه به فیزیک بدنی اش تنظیم کنید. اگر در حال چاق شدن است میزان غذای دریافتی اش را کم کنید و برعکس اگر لاغر می شود، غذایش را بیشتر کنید.
توجه کنید که شرایط خاص، رژیم های خاصی هم نیاز دارند، در این موارد با دامپزشکی مشورت کنید.
 


برچسب ها:

گربه

-

غذای

-

رژیم

-

های

-

ها

-

کیفیت

-

گربه ها

-

رژیم غذایی

-

غذایی گربه

-

گربه های

-

برای گربه

-

رژیم غذایی گربه

-

مشاهده منبع